Cisco Global Price List - 2020

Cisco Global Price List - 2020

Cisco Released at 2020-05-08

# Product Price (USD) EOS Description
1 ANT-10 $99 2017-09-11 Meraki 5/7 dBi, Dual Band Omni Antennas, N-type, Set of 2
2 MA-ANT-20 $199 Meraki Dual-band Omni Antennas
3 MA-ANT-3-A5 $169 Meraki Indoor Dual-band Dipole Antennas, 5-pack for MR42E
4 MA-ANT-3-A6 $199 Meraki Indoor Dual-band Dipole Antennas, 6-pack for MR53E
5 MA-MNT-ANT-5 $124 Meraki Extension Arm for all Antennas
6 MG21E-HW-NA $945 Meraki MG21E Cellular Gateway External Antennas - N America
7 MG21E-HW-WW $945 Meraki MG21E Cellular Gateway External Antennas - Worldwide